ŞVABI DIN LUMEA LARGĂ SUNT CHEMAŢI LA KAPOSVAR

După doi ani şi mai bine de izolare cruntă,comunitatea etnică a şfabilor i-a chemat pe suporteri şi autohtonii aclimatizaţi pustei ungare la o primă întrevedere pentru a stabili jaloanele viitoarei colaborări şi orientări având în vedere, curentul belicos ce a cuprins întreaga lume. Situaţia lor politică nu este pe roze dar au totuşi reprezentatnt în camera legislativă a Ungariei. În schimb situaţia şi influenţa economico-financiară este decisivă având în vedere infuziile de capital pur german .

Astfel în sala Complexului turistic hotelier DOROTYA din Kaposvar/HU a fost amenajată întâlnirea a peste 400 de invitaţi / delegaţi sub auspiciile tradiţionalului FARSANG ,(Lăsata Secului) perioadă în care intervine postul ritualic de întâmpinare a Învierii Domnului după calvar şi răstignire. Întâlnirea a devenit o sărbătoare de anvergură după terminarea colocviilor şi discursurilor antiglobalizare, curent ce are dept scop deşertificarea tradiţiilor şi identităţii etnice prin introducerea unei religii unice şi mai ales prin uniformizarea pretenţiilor şi dorinţelor individuale,ceea ar duce la sclavizarea societăţii, supunerea acesteia în favoarea unei elite oculte ce a devenit absolut individualiste şi supraegoiste cu ideologii distructive a rasei umane. Una din scopurile declarate este cel al reducerii numărului populaţiei şi mai ales a bătrînilor care în ciuda realizărilor dealungul vieţii sunt consideraţi o povară financiară inutilă . De fapt acest lucru s-a demonstrat în perioada pandemiei,timp în care populaţia senectută a Italiei a fost practic eradicată.
Unitatea de limbă, religie, port,ideologie, muzică, dans şi mai ales comportament aristocratic precum şi numărul mare a dornicilor de păstrare a autenticităţii grupului social eminamente german din care fac parte a manifestat orientarea antiglobalistă şi profamilistă tradiţională chiar dacă acestea nu au fost enunţate expres. Frumuseţea cuplurilor de diferite vârste şi pregătiri profesionale în modul de respectarea a celor care aduc societăţii plusvaloare, continuitate şi perspectiva progresului, fără a diminua numărul şi valoarea populaţiei umane. Tehnologiile trebuie să slujească benefic societăţii umane şi nicidecum distrugerii acesteia în lupta pentru resurse uşor accesibile şi foarte ieftine. Discursurile, paşnice şi pacifiste dovedeau superioritatea mentalităţii constructive şi dezavuau intenţiile actuale de eliminare a familiei şi a relaţiilor interumane, în baza unor vicii aspru flagelate şi interzise din cele mai vechi timpuri. Bijuteriile gastronomice au fost expuse dealungul serii, însă fără a se face exces de băuturi alcoolice. Nici flusigbrote(berea) atât de renumită în alimentaţie, nu a fost consumată peste limitele permise de un bun simţi neafişat dar prezent pe tot parcursul reuniunii.