SZENÁTORI JELÖLÉSEM MINDANNYIUNK ÉRDEKE

Éljünk büszkén, becsületben és igazságban! 2020 december 6.-án szavazzunk a Román Ökológiai Pártra!
Szavazz a Fenyőre, választd az életet! 10 es kocka!

Szavazz a Fenyőre, választd az életet!

SZENÁTORI JELÖLÉSEM MINDANNYIUNK ÉRDEKE

A nevem Vasile Tivadar, foglalkozásom közgazdász és újságíró, az ÉLŐ Erdély FIA, és ezen a parlamenti választásona FENYŐRE SZAVAZVA zöld utat kérek Önöktől azért, hogy HARGITA MEGYE EGÉSZE NAGYON JÓRA változhasson.
Felfogásmód és ideológia szerint a jobboldali politika híve vagyok és 2020 december 6.-i SZENÁTORI jelölésem a PER (Román Ökológiai Párt) égisze alatt történik. A zöld-ökológiai eszme felkarolását életszeretetből és annak az örökségnek a tiszteletben tartásából fogadtam el - amelyet a jövő nemzedék részére tiszta ORSZÁGKÉNT és kék bolygóként kell megőriznünk. HARGITA és Románia gondjait ismerve, a saját és kollégáim által együtt felhalmozott tapasztalatok lehetővé teszik, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyek törvényhozási kezdeményezéssé váljanak és ez által a térség minden lakója életét tegyék könnyebbé.
A ZÖLD-ÖKOLÓGIAI TÍZPARANCSOLAT
1.HARGITA kiszakítása egy előre megfontolt elszigeteltségből, integrálva Románia, illetve Európa nagy közúti folyosóiba.

2.ERDÉLYNEK, Európa legnagyobb élő múzeumjának hozzáférési intézkedésekre van szüksége, az UNESCO műemlékeihez vezető utak leaszfaltozásával és a turisztikai szolgáltatások európai szintű higiéniai és kényelmi feltételeinek megfelelő működtetését biztosító logisztika megvalósításával.

3.Az európai pénzalapok bevonása érdekében – a mandátum teljes időtartama alatt a parlamenti irodák melletti ingyenes tanácsadási központok nyitása, melyeknek haszonélvezőit a jövő vállalkozói képezik, beleértve a magánszemélyeket és a gazdasági szereplőket is.

4.A vonatkozó jogalkotás megvalósítása, annak érdekében, hogy maximum két év alatt az egész megye víz és csatorna hálózata véglegesítve legyen. A teljes HARGITA MEGYE ivóvíz ellátás és elosztás költségeinek támogatása egységes és méltányos ár kialakítását kell eredményezze. A hulladékok gyűjtésében és tárolásában a fő megoldást azok plazmás hamvasztással történő gázosítása képezi, amely által a háztartási hulladékból melegvizet, elektromos áramot és elemi nyersanyagokat lehet visszanyerni. A keletkezett elektromos energiát a nemzeti hálózatba lehet csatlakoztatni, vagy szociális célokra, világításra, fűtésre felhasználni. A melegvizet a minden évszakban működő akvakultúra rendszerűüvegházakban valamint a városi kertészetekben lehet használni.

5.Energetikai ökológia – az alternatív energia, a napelemek, szélerőművek és geotermikus energia fejlesztésének kezdeményezését támogató politika. A nemesfém kitermelés újraindítása és annak cián technológiát kizáró feldolgozása.

6.Egy olyan pénzügyi politika bevezetése, ami a még működő kevés gazdasági szereplő túladóztatása helyett több cégre kivetett kisebb adóteherben nyilvánul meg. A helyi közigazgatási hatóság átértékelése és tekintélyének visszaállítása, annak megerősítése és határozatainak elismerése által. Azoknak a helyi intézményeknek hatékonyságát ösztönző intézkedések bevezetése, amelyek tevékenységi területét és célkitűzéseit a közrend és törvényesség megvalósítása képezi.

7.A parlamenti képviselők és a megye polgárai közötti gyors és állandó kommunikáció hatékony szerkezetének megvalósítása, a levelezésnek mindegyik polgármesteri hivataltól történő, a helyi hatóság cenzúrázása nélküli átvétele által. Az idősek helyi védelmére irányuló nemzeti program beindítása, az egyházakkal együttműködve. Projekt: „EURÓPAI polgár vagy? Könnyű öregségre vagy jogosult!”8.Az oktatási és kulturális egységek korszerűsítése, a munkáltatók bevonásával a HARGITAI és Romániai gazdaságban szükséges szakmákra vonatkozólag. A munkáltatói pénzalapok, ösztöndíjak átirányítása a tanügybe, a diákokat és egyetemi hallgatókat ösztönözve, miszerint a tanulmányok elvégzését követően számukra munkahelyet biztosítanak. A gazdasági minimálbér 1500 euróval egyenértékű összegre történő emelése, egyidejűleg a bérek közötti általános maximális különbség az 1-5 intervallumban maradjon.

9.Az egészségügy területén, a pénzalapok elsődleges biztosítása világszintű műszaki teljesítményű orvosi műszerek beszerzésére és hűségszerződésre alapozott továbbképzés támogatása, úgy a felsőfokú, mint a középfokú egészségügyi káderekre vonatkozólag, az életminőség állandó növekedése érdekében.

10.Sokszorosítható alapegységű mikrógazdaságok létrehozására irányuló gyakorlati megoldások javaslata és jogszerűvé tétele, beleértve a hazai piacok kialakítását, amelyek a mezőgazdasági és állattenyésztési termékeket átveszik. Az egész országra kiterjedő, a városi és vidéki központok melletti zöldségtermesztő gazdaságok létesítése. Az állattenyésztési ágazat megmentése érdekében a jogalkotás elő kell írja a több mint két millió hektárnyi legelőnek a mezőgazdasági forgalomba történő azonnali hatályú visszaadását, természetes termékennyé tétellel és a helyi közigazgatás feltétel nélküli bevonásával.

Éljünk büszkén, becsületben és igazságban! 2020 december 6.-án szavazzunk a Román Ökológiai Pártra!
Szavazz a Fenyőre, választd az életet! szavasz csak 10-ere!