Q PATRIA și Q patriotul!

PATRIOȚII DE AZI DE PE ÎNTREG MAPAMONDUL SUNT SALVATORII OMENIRII DE MÂINE. Din fericire PATRIA ROMÂNĂ are patrioții ei modești dar cu mare putere de transformare a RĂULUI ÎN BINE. LUPTA LOR NESÂNGEROASĂ TRANSFORMĂ ZI DE ZI SPERANȚELE ÎN REALITATE. PATRIA ȘI PATRIOȚII NU SE SUPUN PARTIDELOR CU IDEOLOGII FALSE, CI LE CONFERĂ PUTEREA VREMELNIC; PENTRU A RESPECTA NOUL PRINCIPIU MONDIAL,- DEMOCRAȚIA.

Q PATRIA și Q patriotul! Apartenența la o nație ce viețuiește pe un teritoriu independent și în care trăiesc în deplinătate de drepturi și obligații oameni care vorbesc aceeași limbă și respectă aceleași principii morale, credințe religioase și se supun acelorași reguli (legi) de conviețuire de la cea mai mică celulă socială (familia) la întreg și suveranul POPOR ce îi conferă identitatea în plan internațional .Naționalismul derivă din aceste două concepte, și nu este deloc rău sau de judecat , atâta timp cât pe teritoriul numit Patrie , locuitorii sunt oameni cu tradiții și perspective umane. Acolo sunt respectate principiile morale și sunt asigurate drepturi fără echivoc celor născuți pe acel teritoriu, sau în spații ce sunt sub drapelul național al acelei țări. Avioane, vapoare, submarine și poate mai nou chiar și-n spațiul cosmic. Păstrarea patriei și nației din care se naște un individ s-a plătit cu sânge vărsat pe câmpuri de luptă și nu în teatre de operații, în diverse conflicte care aveau scop subjugarea poporului și cotropirea teritoriului numit PATRIE. Ideea de independență și neatârnare de alte nații sau confederații a generat doctrine militare dar într-un cuvânt ceea ce se înțelege prin PATRIOTISM. CINE SUNT DE FAPT PATRIOȚII ȘI CE PRESUPUNE ACEASTĂ CALITATE? Aceasta "rara avis" de o vreme, dar prin definiție, sunt cetățenii care în numele apartenenței lor la o limbă și o țară, nutresc progresul și bunăstarea celor de pe acel teritoriu marcat prin granițe. Ei prin munca lor, prin descoperirile științifice, prin asigurarea condițiilor optime de trai , învățământ , sănătate și mai ales de ocrotire și susținerea tinerelor familii, precum și părinților acestora care le asigură educația și perpetuarea arborelui genealogic din care fac parte. Apărătorii acestor clauze de conviețuire sunt motorul patriotismului însușit de patrioții oricărei Patrii. Depășirea graniței patriei și solicitarea unui preț mai bun pentru brațul său de muncă , nu se consideră impediment în păstrarea calității de patriot și mai ales de apartenență la PATRIE. Această calitate pe care o primește de la naștere poate fi profesionalizată și perfecționată în ARMATA NAȚIONALĂ care sub prestația de jurământ li se cere sacrificiul suprem dacă este nevoie pentru a se păstra patria PATRIE și patriotul PATRIOT. Din alte considerente și rațiuni politice armata națională nu mai slujește intereselor patriotice, deci Patriei și patrioților ci este implicată în baza unor tratate militare în diverse conflicte de pe mapamond cu profunde interese economice pentru marea putere mondială. Existență acestor blocuri militare consumă resurse financiare și umane produc mai mult rău decât bine întregii omeniri, nemaivorbind despre efectele nocive asupra Patriei și a patrioților. S-a dovedit în 1989 că armata nu este patriotă, când la ordinul politicului a deschis foc asupra propriului său popor, pregătind asasinarea în următorii 30 de ani aceea ce înaintașii au dat posterității PATRIE ȘI PATRIOT. Legile după care se conduce armata par și sunt ciudate. Dacă sub regimul totalitar comunist era utilizată la dezvoltarea și construirea unei noi baze de plus valoare, participarea ei la asanarea unor conflicte mondiale, achiziționarea de tehnică militară controversată și consumarea unei părți importante din Produsul Intern Brut (PIB) pentru dotarea cu tehnică și plata cu sume foarte mari a celora care se numesc armata profesionistă. Patriotul din ARMATĂ s-a metamorfozat în mercenarul care pentru solda sa UCIDE și NU APĂRĂ. Din aceste cauze PATRIOȚII care apără PATRIA sunt cu mai puțină pregătire militară modernă, însă au conștiință de apartenență la idealurile nobile a celor care aparțin PATRIEI. Astfel prin înțelegerea fenomenelor actuale la unison, acceptarea existenței unui sistem toxic și antiuman pe plan mondial care urmărește o hegemonie maladivă,
PATRIOȚII DE AZI DE PE ÎNTREG MAPAMONDUL SUNT SALVATORII OMENIRII DE MÂINE. Din fericire PATRIA ROMÂNĂ are patrioții ei modești dar cu mare putere de transformare a RĂULUI ÎN BINE.
EI SE NUMESC PATRIOȚII și sunt uniți de conceptele mondiale ale QUANON. LUPTA LOR NESÂNGEROASĂ TRANSFORMĂ ZI DE ZI SPERANȚELE ÎN REALITATE. PATRIA ȘI PATRIOȚII NU SE SUPUN PARTIDELOR CU IDEOLOGII FALSE, CI LE CONFERĂ PUTEREA VREMELNIC; PENTRU A RESPECTA NOUL PRINCIPIU MONDIAL,- DEMOCRAȚIA.