PRIMARUL DIN KAPOSVAR , MODEL DE CREŞTIN ŞI ELITĂ CULTURALĂ

La marginea ţării un mic orăşel plin de lume pestriţă se bucură de o guvernare prodigioasă,dar mai ales plină de iubire şi respect pentru binele celora care au ales să trăiască în zona deluroasă a ţării de şes. Faptul că acest primar a cinstit NAŞTEREA FIULUI DUMNEZEIESC ŞI MÂNTUITORUL CREŞTINĂTĂŢII ŞI ÎN FINAL AL ÎNTREGII OMENIRI este mai mult ca lăudabil. Decorurile de bun gust şi foarte expresive, ce amintesc de adevărata sărbătoare şi menirea ei dovedesc apartenenţa edilului la civilizaţie şi tradiţie.

Dacă în vestita capitală a decoraţiunilor de Crăciun, BUDAPESTA, "nebunul" a tras heblul luminiţelor şi a umilit tradiţia creştină în numele unei economii sperjure, ce de fapt a dat satisfacţii necreştinilor,iată că mai sunt oameni la butoanele europene ale admnistraţiei ce produc bucurii, bunăstare şi respect celor care i-au ales şi le întreţin puterea.
Curajul de a fi Om este tot mai rar iar OBEDIENŢA faţă de cei care doresc pieirea fiinţei umane infectează buna ORÂNDUIRE.
ÎN PRAG DE REVELION, LA CUMPĂNA ANILOR DIN MILENIUL III DORIM CELOR CARE ADUC BUCURII SEMENILOR, DOAR PUTEREA ŞI FORŢA DE A CONTINUA OPERA DE BUNĂSTARE ŞI LE OFERIM TOT RESPECTUL SINCER AL COMUNITĂŢII ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ.