LEGEA CADASTRULUI MODIFICATA ÎN BINE!

De asemenea, terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodărești, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, se înscriu în cartea funciară şi se intabulează dreptul de proprietate asupra acestora în favoarea actualilor deținători ai construcțiilor, în baza certificatului prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol. Această modificare reprezintă un sprijin real în favoarea cetățenilor proprietari ai construcțiilor care au situația juridică neclară asupra terenului aferent acestora.

MODIFICAREA LEGII – Călin Bota, deputat PNL: Am modificat Legea cadastrului pentru a veni în sprijinul românilor care vor să își intabuleze terenurile
aprilie 28, 20220166

Călin Bota
LEGEA CADASTRULUI. Deputații au votat modificări semnificative la Legea cadastrului, care rezolvă probleme reale, din practică, cu care se confruntă atât cei care doresc să-și intabuleze proprietățile în intravilan sau extravilan, cât și toți cei implicați în intabularea terenurilor în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.Prin aceste modificări au fost reglementate cazurile în care se notează posesia în cartea funciară, inclusiv asupra imobilelor pentru care au fost emise doar procese-verbale de punere în posesie, ceea ce ajută la clarificarea situației juridice a imobilelor pentru cetățenii care folosesc și plătesc impozitele aferente terenurilor deținute, dar nu au reușit până în prezent să obțină acte de proprietate.De asemenea, terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodărești, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, se înscriu în cartea funciară şi se intabulează dreptul de proprietate asupra acestora în favoarea actualilor deținători ai construcțiilor, în baza certificatului prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol. Această modificare reprezintă un sprijin real în favoarea cetățenilor proprietari ai construcțiilor care au situația juridică neclară asupra terenului aferent acestora.Tot prin acest proiect de lege a fost simplificată procedura de înscriere a construcțiilor în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică derulate în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. Acest program se va derula până la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul tuturor primăriilor din România.Pentru primăriile care demarează lucrări de cadastru sistematic sau planuri parcelare, cu finanțare din bugetul local, s-a decis, prin lege, că pot beneficia de o cofinanțare din partea ANCPI, în limita sumelor prevăzute în contractele de servicii.Modificările pe care le-am votat în Camera Deputaților vin din practica uzuală, cetățenii și instituțiile statului sesizând numeroase deficiențe ale legii în vigoare. Avem nevoie de legi simplu de aplicat, predictibile, care să vină în ajutorul cetățenilor. De aceea am modificat și Legea cadastrului, pentru a veni în sprijinul tuturor românilor care vor să își intabuleze terenurile, a declarat deputatul PNL Călin Bota.
Biroul de presă – Biroul parlamentar Călin Ioan Bota