ANDREI, NU ADRIAN ENACHE VREA SĂ SCOATA AUR DIN APE!

Sună deosebit de îndrăzneață ideea acestui tânăr director de a da luciului de apă de deasupra Firizei Băii Mari o utilitate deosebită. Cele 16 milioane de metri cubi de apă vie adunate în carapacea străjuită de barajul atipic construit pentru a satisface nevoile industriale de prelucrări miniere neferoase și mai puțin pentru alimentarea bazinului de consumatori din acest nord neînfricat al țării.

SGA Maramureș cu sediul în Baia-MARE este o instituție strategică, care are în custodie O avere indispensabilă vieții, APA.
ÎN ACELAȘI TIMP, micuța mare adunată în creier de munte poate deveni letală în cazul unui cutremur, al unui război, sau mai simplu obiectiv strategic la cheremul terorismului mondial. Apa ajunsă catastrofal dincolo de baraj ar realiza un zid de apă de 16 metri care ar rade orice construcție din calea ei. Constructorii socialiști nu s-au gândit la vremurile pe care le trăim în spaime și nevoi. Zona de strictă și de severă securitate a devenit doar o poveste. Construcții comerciale și-au făcut loc prin falia cvasi-legală sau chiar ilegală numită club SIMARED care a acaparat o halcă din malul atât de dăruit de Dumnezeu. Ce s-a făcut pare frumos și util. Zona de agrement de pe luciul lacului de acumulare aduce bani frumoși gulerelor albe. Turbina de la Baza Barajului STRÂMTORI este aducătoare de venituri din contractul de participațiune cu UZINSIDER care plătește bănuți pe volumul de apă turbinat, procent din energia produsă și retribuții pentru personalul care lucrează pe timpul funcționării turbinei. Se pare și chiar credem că viitorul acestei turbine va fi înspre folosul urbei și mai puțin în folosul celui care a pus laba pe un bun național. Cursurile de apă vie și dulce ale MARAMUREȘULUI sunt invadate de microhidrocentrale ale căror proprietari și investitori sunt orice numai romani nu. Cursul râului Cavnic , a râului Săpânța au fost mutilate de acești INVESTITORI, iar din promisiunile oferite comunității care i-au primit și acceptat, s-au ales exact cu praful de pe tobă. Lacul de acumulare este a orașului Baia Mare și este dat doar spre gospodărire SGA Cluj, respectiv bazinului Someș Tisa. Ambițiile tinerești dar perfect realizabile sunt încastrate în activitatea predecesorilor conducători a acestui sistem de gospodărire a apei, deci nu sunt revendicate sau asumate de actuala diriguire. Proiectele și realizările au încărcătură prea tehnică spre a fi redate lapidar ori succint. de aceea mă voi opri asupra acțiunilor relevante și cu adevărat temerare. Un raport asupra realizărilor din această complexă instituție arată că destoinicia, bate teoria, iar pornind de despăgubirile de pe malul îndiguit al Tisei, terminând cu intabularea balastierelor și a cursurilor de apă prin mai multe UAT-uri și proiectarea unei școli de scafandri pe lângă clubul Simared denotă maturitate.