America de dincolo de gard, Cronică literară

America de dincolo de gard,
Opera matură ce cuprinde încărcătură mistico-filosofică a unui căutător de valori. Fiu al unei zone aprig bântuite de îndoieli dar mai ales prejudecăți Alexa Gavril Bâle poartă cu sine miracolul ca şi un elixir pe care-l distribuie cu dărnicie celor care au capacitatea de a învinge frica de necunoscut. Nuvela în sine explică micimea curată a orizontului rural a celor care nu cuprind dimensiunea reală fie ea și a microcosmosului subliminal.

_A_m_e_r_i_c_a_ _d_e_ _d_i_n_c_o_l_o_ _d_e_ _g_a_r_d_,_ _
_O_p_e_r_a_ _m_a_t_u_r___ă _c_e_ _c_u_p_r_i_n_d_e_ _î_n_c__ă_r_c_ă__t_u_r_i__ _m_i_s_t_i_c_o_-_f_i_l_o_s_o_f_i_c__e_ _a_ _u_n_u_i_ _c_ă__u_t_ă__t_o_r_ _d_e_ _v_a_l_o_r_i_._ _F_i_u_ _a_l_ _u_n_e_i_ _z_o_n_e_ _a_p_r_i_g_ _b_â_n_t_u_i_t_e_ _d_e_ _î_n_d_o_i_e_l_i_ _d_a_r_ _m_a_i_ _a_l_e_s_ _p_r_e_j_u_d_e_c_ă__ț_i_ _A_l_e_x_a_ _G_a_v_r_i_l_ _B_â_l_e_ _p_o_a_r_t_ă__ _c_u_ _s_i_n_e_ _m_i_r_a_c_o_l_u_l_ _c_a_ ___i_ _ _u_n_ _e_l_i_x_i_r_ _p_e_ _c_a_r_e_-_l_ _d_i_s_t_r_i_b_u_i_e_ _c_u_ _d__ă_r_n_i_c_i_e_ _c_e_l_o_r_ _c_a_r_e_ _a_u_ _c_a_p_a_c_i_t_a_t_e_a_ _d_e_ _a_ _î_n_v_i_n_g_e_ _f_r_i_c_a_ _d_e_ _n_e_c_u_n_o_s_c_u_t_._ _N_u_v_e_l_a_ _î_n_ _s_i_n_e_ _e_x_p_l_i_c_ă__ _m_i_c_i_m_e_a_ _c_u_r_a_tă___ _a_ _o_r_i_z_o_n_t_u_l_u_i_ _r_u_r_a_l_ _a_ _c_e_l_o_r_ _c_a_r_e_ _n_u_ _c_u_p_r_i_n_d_ _d_i_m_e_n_s_i_u_n_e_a_ _r_e_a_lă _f_i_e_ _e_a_ ___și_ _a_ _m_i_c_r_o_c_o_s_m_o_s_u_l_u_i_ _s_u_b_l_i_m_i_n_a_l_._ _F_ă__r_ă__ _ _a_ _s_e_ _l_i_m_i_t_a_ _l_a_ _f_i_l_o_z_o_f_i_a_ _p_r_o_f_u_n_d_ _r_u_s_t_i_c___ _a_ _T_ă__r_i_i_ _F_i_s_c_u_l_a_ș__u_l_u_i_,_ _p_o_e_t_u_l_ _C_e_t_ă ț__e_l_e_l_o_r_ _d_i_n_ Ș i ș_e_ș__t_i_,_ _v_a_t_r_ă__ _c_a_t_o_l_i_c_ă__ ce__d_i_n _p_l_i_n___ _a_ _r_e_f_u_z_a t _ t_arele_ _ca_u_z_e_i_ _s_o_c_i_a_l_i_s_m_u_l_u_i_,_EL GAVRILĂ ALEXA _c_u_n_o_s_c_u_t_ _m_a_i_ _m_u_l_t_ _c_a_ _v_e_t_e_r_i_n_a_r_ _ _î_n_ _z_o_n_ă__ _c_a_ __ș_i_ _d_e_m_i_u_r_g_ _d_e_ _c_u_v_i_n_t_e_ _t_a_i_n_i_c_ _m_e__șt_e__ș_u_g_i_t_e_,_ dar_d_o_c_t_o_r_ _î_n_ _p_r_o_f_e_s_i_a_ _s_a_,_ _m_u_l_t_ _r_e_s_p_e_c_t_a_tă___ _d_e_ _m_a_i_ _t_o_ț__i_ _c_r_e_s_c__ă t_o_r_i_i_ _d_e_ _a_n_i_m_a_l_e_ _d_e_ _p_e_ _m_a_i_ _m_u_l_t_ _d_e_ ___șa_p_t_e_ _s_a_t_e_,_ _a_ _p_r_i_n_s_ _c_u_ _u_n_ _p_e_n_e_l_ _i_m_a_g_i_n_a_r_ _v_i_a_ț__a_ _d_i_n_a_m_i_c___ _ș__i_ _p_l_i_n___ _d_e_ _î_n_d_o_i_e_l_i_,_ _a_s_p_e_c_t_e_l_e_ _d_e_ _c_r_e_d_i_n ță_____ _ș_i_ _c_u_l_t_u_r_a__ _p_r_i_m_i_t_i_v_ă__ _d_a_r_ _s_a_c_r_a_l_i_z_a_tă___._ _P_r_i_n_t_r_-_o_ _c_h_i_r_u_r_g_i_e_ _f_ă__r_ă__ _a_n_e_s_t_e_z_i_e_ _ _a___așezat__ _c_u_v_i_n_t_e_l_e_ _d_i_n_ _m_o_r_m_a_n_,_ _p_l__ă s_m_u_i_n_d_ _i_m_a_g_i_n_i_ _i_r_e_a_l_ _d_e_ _r_e_a_l_e_._ _P_l_u_t_i_n_d_ _c_u_ _i_m_a_g_i_n_a_r_u_l_ _p_e_ _t_a_l_a_z_u_r_i_ _d_e_ _i_n_f_o_r_m_a__ț_i_e_,_ _s_i_m_p_l_i_f_i_c_a_t_ă__ _g_ă__s_e_ș__t_e_ _r_o_s_t_u_l_ _s_c_r_i_i_t_u_r_i_i_ _c_a_ _p_s_a_l_m_o_d_i_u_ _a_ _c__ăr_e_i_ _p_u_t_e_r_e_ _s_t_ă__ _î_n_ _i_n_c_a_n_t_a_ț__i_e_ _n_u_ __ș_i_ _î_n_ _r_e_p_e_t_i__ț_i_a_ _h_i_p_n_o_t_i_c_â__
VASILE TIVADAR DE TIODAR