163 de ani de la Unirea a Principatelor. Baia Mare sărbătorește 24 ianuarie 2022

Mișcarea cultural istorică este respectată de edilul Băii Mari acesta dându-și obolul pentru HORA UNIRII jucată și de minerii băii și de politicienii vremii. Pe un ger aspru menit parcă să anihileze toți virușii și microbii Parcul unicei Catedrale a Maramureșului va primi doritorii de sentimente patriotice curate, cinstind curajul celora care au unit cele două principate ce înglobau și Basarabia sub un singur sceptru și tron pe care l-au înălțat pe colonelul Alexandru Ioan Cuza, numindu-l simplu DOMNITOR.

Mișcarea Europeană din 1848 a pregătit și Țările numite Moldova și Muntenia pentru transformări gândite de marele Voievod Unionist Mihai Viteazul, care pentru scurtă vreme a unit Transilvania, Moldova și Muntenia sub un singur steag. Desigur puterile imperiale de atunci nu puteau accepta o astfel de sfidare din partea Banului Craiovei și cu ajutorul unui pretin au reușit sa-l asasineze. Și cu asta Basta, termen încetățenit până în zilele noastre la constatarea unui final nefericit sau nedorit.
Pașoptiștii încurajați de Masoneria Europeană au aplicat pentru planul Unirii Mici obținând ceea ce Mihail Kogălniceanu va numi romîni și nu valahi și moldoveni iar țara simplu Romînia cu actualul său stindard tricolor.
A recunoaște aportul național dar și recunoașterea internațională este motiv de sărbătoare de a pururi chiar dacă Transilvania a mai așteptat aproape șase decenii Marea Unire din 1918.
Iată că la 163 de ani mai avem teritorii cu majoritari români care sunt sub jugul slavilor care din păcate se Închină aceluiași SPIRIT numit numit DUHOI.
Să auzi în aceste zile pretenții slave cerute unei țări latine REĂNGLOBATE ÎN EUROPA, sună anacronic și anulează toate sacrificiile îndurate stoic de acest popor din 1947 încoace.
SĂRBĂTOAREA DE AZI TREBUIE CINSTITĂ ȘI FOLOSITĂ CA ARMĂ ÎMPOTRIVA AMENINȚĂRILOR.