Înălţarea Domnului 2021! Cea mai puternică rugăciune

Pentru aceasta Te rugăm cu CREDINȚĂ Doamne, ca prin preamărita înălțarea Ta, să însuflețești conștiința noastră, să ne scoți din robia acestui trup şi a acestei lumi păcătoase şi să ne învrednicești să cugetăm la cele înalte, nu la cele pământești;

Înălțarea Domnului 2021! Cea mai puternică rugăciune

Învrednicește-ne şi pe noi, neputincioșii, care gândim încă la cele pământești şi săvârșim neîncetat cele plăcute trupului, să cugetăm la înfricoșătoarea Ta înălțare la cer, grijile cele trupești şi cele lumești să le lepădăm şi împreună cu Apostolii Tăi să privim acum la cer şi, cu toată inima şi cu tot cugetul nostru, să ne amintim că acolo sus, în ceruri, este sălașul nostru, iar aici pe pământ suntem doar străini şi călători, plecați din casa Părintească în țara îndepărtată a păcatului.
Pentru aceasta Te rugăm cu CREDINȚĂ Doamne, ca prin preamărita înălțarea Ta, să însuflețești conștiința noastră, să ne scoți din robia acestui trup şi a acestei lumi păcătoase şi să ne învrednicești să cugetăm la cele înalte, nu la cele pământești; că nu se cuvine să ne fie nouă pe plac, ci Ţie, Domnului şi Dumnezeului nostru, să-Ţi slujim şi să lucrăm, până când dezlegându-ne de legăturile trupului şi trecând vămile văzduhului, să dobândim cereștile Tale locașuri, unde stând de-a dreapta MĂREȚIEI Tale, împreună cu Arhanghelii şi Îngerii şi cu toți Sfinții, vom cinsti Preasfânt Numele Tău, împreună cu Părintele Tău Cel fără de început şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viața Făcătorul Tău SPIRIT, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin